Skoskjema

  • Skoskjema skal fylles ut av alle som deltar i klassene U20 (18-19 år) og U23 (20-22 år)
  • NB – sjekk startnummer i publisert startliste før utfylling – skal fylles inn i skjema
  • Det skal leveres ett skoskjema per øveløse man skal delta i
  • Lever skoskjema så tidlig som mulig – siste frist er samtidig som avkryssingsfrist for aktuell øvelse.

Lenke til skoskjema er HER