Streaming

Alle øvelser under Extra UM Friidrett Innendørs i Steinkjer 04.-06. mars vil bli streamet.

Sendingene vil være tilgjengelige på Direktesport.no og via mange av Amedias lokalaviser. Brukertilgang/abonnement hos Direktesport.no el. annen Amedia-avis vil være nødvendig for å kunne se sendingene. Tilgang til sendingene fra Direktesport.no finnes her:
https://www.direktesport.no/sport/fa6521e2-0d7e-4e2a-886b-d146b2903799

Nytt av året er at det i tillegg til Hovedsendingen vil være mulig å klikke seg inn på inntil 4 ulike parallell-sendinger for å følge en bestemt teknisk øvelse.

Løpsøvelsene vil kun sendes på Hovedsendingen, og her vil det også vises utdrag fra de tekniske øvelsene, samt resultatgrafikk etc.

I tillegg vil det altså være egne sendinger for hhv Tresteg (fredag) og Lengde, Kule, Høyde og Stav (lørdag og søndag).

Parallell-sendingene vil være noe enklere produksjoner uten komplett resultatgrafikk, men det skal være mulig å få med seg resultatene via resultattavlene for den enkelte øvelse. Det vil heller ikke være egen kommentering på parallell-sendingene, så det kan ikke forventes at øvelsen kommenteres kontinuerlig – felles speaker-lyd fra hallens speakere vil sendes på både hovedsending og alle parallell-sendinger.

Vi håper dette gir et forbedret tilbud til alle som ønsker å følge med på Extra UM Friidrett Innendørs i Steinkjer. Streamingen vil bli produsert av Camerat AS/Nord Universitet. Brukertilgang/abonnement hos Direktesport.no/Amedia er tilstrekkelig for å kunne følge sendingene, men om noen ønsker å gi et bidrag til Arrangørens kostnader knyttet til tilrettelegging av tilbudet kan dette vipses til  # 732401.