Arrangementet og Covid-19

Steinkjeralliansen vil til enhver tid følge de nasjonale og lokale tiltakene som gjelder i forbindelse med Covid-19.

Gjeldene smittevern-protokoll: