Arrangementet og Covid-19

Steinkjeralliansen vil til enhver tid følge de nasjonale og lokale tiltakene som gjelder i forbindelse med Covid-19.

helsenorge.no/koronavirus vil du finne gjeldende informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

friidrett.no kan man selv lese retningslinjer for arrangementer og smittesituasjon