Praktisk info

Praktisk informasjon til utøvere og lagledere

Stevnekontor:

Stevnekontoret, der lagene og utøverne får utdelt startnummer, befinner seg ved inngangen til friidrettshallen i idrettsgata i 2. etg. Det er åpent fredag fra kl. 10.00, samt lørdag og søndag fra kl. 09.00.

Lisens: 

Alle deltakere MÅ ha betalt lisens for 2022, for å kunne delta. 

Startnummer: 

Startnummer utdeles utøvere på stevnekontoret. Det vil ikke bli delt ut startnummer til utøvere som ikke har betalt lisens. 

Stafettnummer er merket med etappenummer. Det er viktig at rett startnummer brukes på rett etappe.  

Det skal benyttes startnummer både foran og bak, unntatt i hoppøvelsene.  
NB: Startnummer må ikke brettes. 

Startkontigent: 

Denne vil bli fakturert til hver enkelt klubb etter påmeldingsfristens utløp 22. februar .

Opprop/avkryssing:

Det blir elektronisk avkryssing. Epost med informasjon om avkryssing sendes til utøverne senest kvelden før øvelsen avholdes. 
Absolutt frist for avkryssing er 2 timer før øvelsesstart. 

Dersom du (mot formodning) ikke skulle motta epost om avkryssing, kan du registrere avkryssing «manuelt»: Skriv da epost til avkryssing.stfik@gmail.com hvor du oppgir startnr, navn, klasse og hvilke øvelser du krysser av for.

Avkryssing stafettlag

Det vil bli elektronisk innlevering av skjema for stafettlag under UM.

Dette skjemaet finner du HER

Frist for innlevering av skjema er søndag 06.03 kl 12:00 (alle klasser)
Innlevering av skjema fungerer som avkryssing for deltakelse stafett.

Skoskjema:

I hht regel om skokontroll må alle utøvere i klasse fra 18 år og eldre på forhånd fylle ut skoskjema.

 • Skoskjema skal fylles ut av alle som deltar i klassene U20 (18-19 år) og U23 (20-22 år)
 • NB – sjekk startnummer i publisert startliste før utfylling – skal fylles inn i skjema
 • Det skal leveres ett skoskjema per øveløse man skal delta i
 • Lever skoskjema så tidlig som mulig – siste frist er samtidig som avkryssingsfrist for aktuell øvelse

Lenke til skoskjema finner du HER

Sko – pigger: 

Det skal brukes butte 6 mm pigger i friidrettshallen. Det er strengt forbudt med pigger/piggsko på tribunen, i gangarealene, i oppvarmingsarealene og i oppropsområdet. Det vil bli salg av butte pigger i kiosken. 

Bruk av privat utstyr: 

Eget privat utstyr som f.eks. kuler, stav o.l. kan medbringes. Ta med utstyr inn samtidig som innmarsj. Private kuler skal veies og godkjennes før innmarsj. NB: Det MÅ være innendørskuler. Dette gjøres i gymsalen innmarsjen starter fra. Privat utstyr kan også benyttes av de andre utøverne. 

Innmarsj:

Innmarsj vil skje fra gymsal, som ligger vegg i vegg med friidrettshall. Tidene for innmarsj blir satt opp i tidsskjemaet. Alle deltagere skal være med på innmarsjen. Det tillates ikke at det drives oppvarming og trening inne på banen utover det som er fastsatt spesielt. Ingen deltager kan bringe inn eller bruke digitale hjelpemidler. Dvs. radiosendere, mobiltelefoner eller lignende utstyr på banen. Det er heller ikke ønskelig at aktive bringer med seg bager og lignende til indre bane, med unntak av et minimum for nødvendig konkurranseutstyr.

Innmarsj til tekniske øvelser er 25 min før øvelse starter. Innmarsj stav er 60 min før

Innmarsj til løpsøvelser er 20 min før øvelser starter

Oppmøte til innmarsj er 10 min før innmarsj starter!

Oppstarthøyder i høyde: (Her kan det komme enkelte tilpasninger i hht tidligere resultater) 

Starthøyde5 cm tilderetter 3 cm
J-151.351.50
J-161.351.55
J-171.401.60
J-18/191.451.65
J-20/221.451.65
G-151.501.65
G-161.551.75
G-171.551.75
G-18/191.701.85
G-20/221.701.85

Oppstarthøyder i stav: (Her kan det komme enkelte tilpasninger i hht tidligere resultater) 

     Starthøyde  20 cm til  deretter 10 cm
J-152.202.60
J-162.202.60
J-172.402.80
J-18/192.502.90
J-20/222.502.90
G-152.502,90
G-163,203.60
G-173.203.60
G-18/193.203.60

Staver:

Steinkjeralliansen har følgende staver tilgjengelige:

3.00 m –

3.35 m – 80 –  flex 24.9

3.35 m – 110 – flex 19.9

3.35 m – 110 – flex 20.4

3.35 m – 120 – flex 17.8

3.50 m – 100

3.75 m – 130 – flex 20.9

4.60 m – 165 – flex 19,5

4.75 m – 180 – flex 19,1

Heatoppsett og banefordeling

Utdrag fra NM-reglement vedrørende videre avansement på 60 og 60m hekk:

1 – 8 deltakere.              Direkte finale. 

9 – 16 deltakere.            2 forsøksheat. 3 beste til finalen + 2 tider. 

17 – 24 deltakere.          3 forsøksheat. 2 beste til finalen + 2 tider. 

25 – 32 deltakere.          4 forsøksheat. 3 beste til semifinale + 4 tider.    2 semifinaler. 4 beste til finalen. 

33 – 40 deltakere.          5 forsøksheat. 4 beste til semifinale + 4 tider.    3 semifinaler. 2 beste til finalen + 2 tider. 

41 – 48 deltakere.          6 forsøksheat. 3 beste til semifinale + 6 tider.    3 semifinaler. 2 beste til finalen + 2 tider. 

49 – 56 deltakere.          7 forsøksheat. 3 beste til semifinale + 3 tider.    3 semifinaler. 2 beste til finalen + 2 tider. 

57 – 64 deltakere.          8 forsøksheat. 3 beste til semifinale.                  3 semifinaler. 2 beste til finalen + 2 tider.

Banefordeling i forsøk og finale på 200m foretas etter trekning iht. Regel 215.1:

200m løpes som forsøksheat og kun løpere med de 6 beste tidene løper finale.

For alle løp som starter i baner, med unntak av 800m, og hvor det løpes mer enn en runde (i betydning forsøk-finale), skal banetrekning gjøres etter disse retningslinjer:

 1. De to ytterste banene trekkes mellom de to høyest rankede utøvere.
 2. De to neste baner innenfor trekkes mellom utøvere eller lag som er ranket som
  nummer 3 og 4.
 3. Dersom det er ytterligere baner trekkes disse mellom øvrige utøvere eller lag.
 4. Rankingen som det refereres til ovenfor skal fastsettes på denne måten:
 1. i den innledende runden fra en relevant liste over tidligere resultater.
 2. for alle følgende runder skal prosedyren som fremkommer i regel 166.3.a benyttes.

Det blir ikke arrangert finaler på distanser lenger enn 200m, inkludert stafett. Tid er avgjørende. Heatene blir seedet og det antatt beste heatet går til slutt.

400m: Første og andre sving går i delte baner (2 svinger). Overgangen fra delte baner markeres med kjegler.

800m: Første sving går i delte baner. Overgangen fra delte baner markeres med kjegler.

Oppvarming:

Håndballbane 1, i håndballhallen er satt av til oppvarming. Det blir satt ut hekker i oppvarmingsarealet. Oppvarmingsarealet er åpent alle dager. Piggsko kan IKKE benyttes.

Trenere/Lagledere:

Det vil være stor aktivitet i hallen med konkurranser på mange områder samtidig. Trenere og lagledere kan ikke være inne på konkurransearenaen under konkurransen. (Unntak for høyde og stav. Settes av egne områder til trenere) 

Akkreditering 

Det vil ikke bli noen akkreditering 

Førstehjelp/Stevnelege: 

Røde Kors vil være til stede under hele arrangementet med mannskap og utstyr. 

Det vil være egen stevnelege tilgjengelig under arrangementet. Kan nås på tlf. 406 46 174. 

Medaljeutdeling:

Medaljeutdeling vil skje kontinuerlig etter øvelse er ferdig. Tidspunkt vil også stå i tidsskjemaet. Oppmøtested for innmarsj til medaljeutdeling er i det åpne arealet rett foran speakerbua.

Smittevern:

Egen smittevern-protokoll med anbefalinger er gjeldende. Den finner du HER

Kiosk/matutsalg:

Det vil være tre utsalgssteder under stevnet, både oppe i tilknytning til friidrettshallen, på tribunen og nede i kantina ved inngangspartiet. Det selges både varme og kalde retter. 

Parkering:

Det skal være rikelig med parkeringsplasser i området. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å parkere like foran hovedinngang på grunn av brannforskrifter.

Viser ellers til busstilbudet under arrangementet. Ta kontakt med Austads busser AS  med spørsmål. Tlf. 901 23 764 

Garderober:

Garderober i 1.etasje. Brukes på eget ansvar.

Steinkjerhallen:

Adressen til Steinkjerhallen er: Elvenget 20, 7716 Steinkjer